Ác Nữ Đảo Ngược Cốt Truyện

Ác Nữ Đảo Ngược Cốt Truyện

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 장르를 바꿔보도록 하겠습니다
Tác giả: 가린
Minh họa: KEN
Nhóm dịch: Like An Espresso - Translation Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 16/06/2022
Tổng lượt xem: 924
Thể loại:

Tôi thức dậy trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình, không phải với tư cách nhân vật chính, Luca Winterwald, mà là Judith, người dì bạo hành của anh ta và là nhân vật đầu tiên bị giết chết-đã đến lúc viết lại nó rồi! Tôi sẽ giao Luca cho người chú thân yêu, đã mất tích từ ​​lâu của anh ấy như nguyên tác, và sau đó sống cuộc sống của riêng mình mà không gặp nguy hiểm. Ít nhất, đó là kế hoạch. Khi chú của anh ấy đến, Luca đột nhiên gọi, “Đừng rời đi!” Bây giờ, tôi phải bảo vệ Luca khỏi bi kịch gia đình sắp xảy ra, nâng đỡ anh ta trở thành anh hùng và đảo lộn kết cục của nhân vật phản diện này.

Truyện liên quan