Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch

Công Chúa Khắc Ấn Lên Kẻ Phản Nghịch

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 황녀, 반역자를 각인시키다; The Princess Imprints a Traitor
Tác giả: Irinbi
Minh họa: Suri; Sagong
Nhóm dịch: Ổ Truyện Dịch Của Mahiru Hi
Tình trạng: Tạm ngưng
Ngày thêm: 31/08/2021
Tổng lượt xem: 381.8K
Thể loại:

Đang cập nhật…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:29 28/03/2022.
Chương
6.5K173
6.1K112
6.4K182
6.3K113
6.9K152
7.3K182
8.9K193
7.6K132
6.6K142
7.4K163
7K162
4.7K162
5.9K162
6.6K162
7.3K181
7.3K152
6.8K142
7.1K132
7.4K121
5K91
5.9K81
5.9K81
5.7K91
5.6K81
5.1K81
5.1K81
6.1K71
6.5K91
5.9K71
6.3K91
6.4K105
6.4K91
6.3K71
5.1K91
5.9K71
6.2K71
6.6K81
6.6K81
6.2K101
6.2K81
6.5K81
6.8K81
6.8K92
6.7K81
5.2K81
6.5K91
6.5K92
7.3K81
7.2K81
6.9K91
6.2K81
6.4K91
6.4K101
6.7K86
4.6K101
8.6K141
8.8K131
9.7K131

Truyện liên quan