Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Perfect Secret Love: The Bad New Wife is a Little Sweet, 恰似寒光遇骄阳
Tác giả: Jiong Jiong You Yao,囧囧有妖
Minh họa: 阅文漫画, 火力熊猫
Nhóm dịch: Icon Sang Chảnh Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 05/08/2021
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Đứng thứ #8 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Nữ hài nghịch công lược băng sơn tổng tài.Vườn trường? Chức trường? Tư muội? Tôi đều có thể.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:12 05/10/2022.
Chương
1.2K11
2K33
1.7K24
2.9K55
2.4K21
3.2K49
3.2K40
4.1K36
4K38
3.2K43
3.7K35
5.4K42
4.5K55
4.8K46
4.5K49
3.6K33
4.2K45
4.4K51
3.9K43
4.1K50
4.8K32
3K67
2.8K61
3.9K25
3.7K33
2.9K42
6.5K60
5.8K60
5.1K49
4.4K42
5.6K46
6.1K53
7.7K54
7.1K102
8.7K79
7.2K64
8K121
5.9K76
5.8K71
6.1K61
4.6K72
7.6K84
6.3K66
5.4K61
5.3K50
5.3K63
4.5K86
8.6K104
6K73
6.8K81
5K59
5.7K87
5.7K73
6.1K75
5.7K66
6.5K79
5.7K76
6.2K104
7.5K83
6.1K69
5K74
6K69
7.2K74
6.8K94
7.4K100
7.2K94
9K85
6.6K92
8.3K76
7.7K75
6.8K68
7.9K89
5.6K77
4.5K72
5.9K89
5.3K72
5.2K79
3.9K70
6.1K70
5.3K112
4.6K95
6.5K99
6.1K107
6.8K117
5.9K113
6.4K98
7.2K91
8.4K122
7.2K136
7.5K120
8.6K115
8.7K134
5.1K97
8.4K119
8.8K138
7.8K107
7.2K129
8.1K108
8.7K102
6.9K116
7.2K171
6.8K116
7K124
5.9K113
4.1K86
4.1K92
4.4K93
4.2K70
4.3K104
4K79
3.9K83
5.5K73
3.3K70
4.3K66
3.8K68
4.3K73
1.8K53
2K48
3.5K63
4.7K69
4.5K66
4.6K78
2.5K70
4.6K79
4.4K84
4.6K93
4.1K88
3.7K76
3.5K71
4.5K101
3.7K93
4.8K105
5.6K87
2K72
1.1K56
1.3K63
85855
2.1K40
1.9K47
1.9K39
2K39
1.5K42
1.1K41
1.8K44
1.4K42
2K42
1K44
1.4K42
1.7K42
1.8K43
1.5K44
99239
1K42
1.5K38
1.8K42
2.1K38
1.3K39
1.6K40
1.7K37
1.3K36
1.3K39
1.2K40
1.1K41
1.1K40
1.2K40
1.5K42
1.5K41
1.2K39
1.6K42
1.5K40
1.7K42
1.3K40
1.5K39
1.5K48
1.6K45
1K42
1.1K43
1.4K37
1.2K45
1.3K37
2.2K40
1.8K38
1.7K45
1.4K39
1.2K39
84740
1.3K43
1.3K37
1.8K38
1.4K39
1.4K38
1.8K39
1.2K40
1.5K40
92645
1.1K45
1K44
1.6K46
1.7K42
1.4K40
1.1K42
1.8K44
98341
1.8K42
1.6K42
42742
78743
1K43
1.3K43
1.7K46
1.5K44
1.7K43
2K48
1.5K44
1K44
1.5K44
1.1K45
1.3K48
1.4K42
1.5K44
1.5K42
1.7K44
1.4K42
81244
1.6K51
1.7K47
1.1K44
1.3K46
1.8K45
49144
78143
1K45
86047
1.2K44
1.2K46
1.2K48
1.3K46
1.2K45
1.5K46
1K43
1.6K43
1.1K42
1.1K49
1.3K47
1.9K47
1.4K45
1.2K48
1.5K49
1.1K44
1.5K43
1.9K45
1.4K46
1.4K50
1.1K47
96750
1.5K50
1.2K53
1.2K49
93354
1.3K55
1.5K49
1.4K49
1.3K51
1.4K50
1.2K47
2.2K47
1K50
1.2K49
1.8K46
1.5K50
77154
1.3K49
79352
1.1K53
89955
1.1K55
1.4K55
1.6K60
1.8K52
2.1K51
2.2K52
2.2K50
1.8K50
1.7K52
1.9K50
1.7K51
1.8K53
1K53
1.6K51
1.7K54
1.7K53
2.2K56
1.9K53
2K53
1.7K56
1.6K55
96158
1.5K57
97557
2.3K56
2.3K58
1.8K56
83860
1.6K56
67961
1K55
1.8K54
2.1K59
1.5K67
1.4K62
2.2K62
1.3K59
2.1K63
1.7K61
2.5K74
1.3K82
74480
2.1K67
2.3K69
1.5K70
1.2K67
1.3K74
2.2K76
1.7K78
2.4K89
2.3K86
3K91
2.1K97
3.2K104
2.4K106
2.9K105
4.1K92
670110

Truyện liên quan