Kiếp Này Nhất Định Làm Đại Boss Trong Nhà

Kiếp Này Nhất Định Làm Đại Boss Trong Nhà

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: In This Life, I Will Be The Lord ,이번 생은 가주가 되겠습니다'
Tác giả: Kim Roah, Ant Studio
Minh họa: Gammon
Nhóm dịch: Icon Sang Chảnh Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/07/2021
Tổng lượt xem: 673K
Thể loại:

Đang cập nhật...

Danh sách chương

Cập nhật lúc 22:19 02/10/2022.
Chương
3.2K71
3.7K99
4.2K123
5.2K95
5.4K130
4.7K128
6.6K137
4.9K115
7.6K140
8.5K194
8.3K252
8.3K214
8.5K290
7.3K311
7.6K238
7.9K230
9K262
8.5K240
9.4K227
11.3K275
11.1K403
10.4K303
10.6K328
10.2K403
12K335
10.9K409
11.3K271
11.5K265
12.4K287
11.4K262
11.5K279
11.7K292
10.2K221
11.3K254
12K356
13.5K281
13K287
13K294
12.7K278
12.5K359
11.6K263
12.4K266
9.9K269
8.4K340
8K304
6.2K230
6.4K234
6.4K193
6.4K169
6.9K184
6.4K202
6.5K191
5.9K186
6.2K188
5.6K174
4.7K190
5.6K172
5.3K204
6K190
5.7K225
5.3K205
6K207
6.1K203
6K231
5.5K209
5.9K210
6.1K198
5.9K199
5.8K232
6K212
5.6K212
5.9K209
6.4K206
6.4K204
6K204
5.5K200
6.2K203
5.9K207
6.1K242
6.5K218
6.3K207
6.4K224
6.4K219
5.6K230
6.8K220
4.4K223

Truyện liên quan