Toàn Năng AI Ngược Tra Công Lược

Toàn Năng AI Ngược Tra Công Lược

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 全能AI虐渣攻略
Tác giả: Đang cập nhật
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Hoàng Thương Ly
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 1.7K
Thể loại:

Nữ chính An An là trí tuệ nhân tạo, không nói nhiều, xuyên qua nhiều thế giới ảo khác nhau để báo thù cho túc chủ và ngược tra.
Ngươi dù có lợi hại ra sao, ta cũng đập cho ta bã.

Danh sách chương


Truyện liên quan